T8.RUN CHALLENGE '21

Date of Event: Oct 01, 2021 - Dec 31, 2021
Organiser: TGR Hong Kong
Rank BIB # Name Final Time Distance Age Cat. Details
1 2642

Timothee Balin

00:08:00 2.21 KM 20 - 29
2 2020

Yuk Pang Shih

00:08:00 2.16 KM 30 - 39
3 0602

Jerika Kong

00:08:00 2.09 KM 8 - 14
4 7478

Neil Munroe

00:08:00 2.01 KM 50 - 59
5 1974

Wing-kai Lee

00:08:00 2.01 KM 40 - 49
6 0308

Laura Wong

00:08:00 1.98 KM 30 - 39
7 1172

Ang Wee Lim

00:08:00 1.96 KM 50 - 59
8 7419

Edmond Fong

00:08:00 1.91 KM 40 - 49
9 0714

Mei Fan Wong

00:08:00 1.89 KM 40 - 49
10 3388

Fion Leung

00:08:00 1.89 KM 40 - 49
11 0456

Wilson Cheung

00:08:00 1.77 KM 50 - 59
12 6963

Pui Hing Choi

00:08:00 1.64 KM 30 - 39
13 0129

Jenneezze Chan

00:08:00 1.59 KM 30 - 39
14 7360

Ai Kim Chiang

00:08:00 1.58 KM 50 - 59
15 0553

Xiu Fang Huang

00:08:00 1.58 KM 50 - 59
16 1688

Serene Low

00:08:00 1.51 KM 40 - 49
17 1231

Bee Bee LIM

00:08:00 1.50 KM 50 - 59
18 1105

K K

00:08:00 1.45 KM 40 - 49
19 1531

Shu Ying Yeung

00:08:00 1.44 KM 30 - 39
20 1223

Clare Au Young

00:08:00 1.40 KM 40 - 49
21 0889

Hiu Bun Hubert Lam

00:08:00 1.40 KM 40 - 49
22 0163

Khina Ong

00:08:00 1.37 KM 50 - 59
23 0111

Kelvin Chu

00:08:00 1.35 KM 50 - 59
24 3409

Maggie Leung

00:08:00 1.30 KM 40 - 49
25 3007

Graeme Oei

00:08:00 1.22 KM 40 - 49
26 9857

Wan Jessica

00:08:00 1.08 KM 40 - 49
27 2104

Chung Yi Lai

00:08:00 1.00 KM 30 - 39
28 4968

nEo Lee

00:08:00 0.82 KM 30 - 39
29 0099

Martin Guido

00:08:00 0.56 KM 40 - 49